Đặt phòng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỊA CHỈ

Zannier Hotels Bãi San Hô,
Thôn Hòa Thạnh,
Xã Xuân Cảnh,
Thị xã Sông Cầu,
Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Zannier Hotels Bãi San Hô,
Thôn Hòa Thạnh,
Xã Xuân Cảnh,
Thị xã Sông Cầu,
Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

+84 (0)257 383 0000 / reservations@baisanho.com

PRESS REQUESTS

Nếu cần liên hệ báo chí, xin vui lòng liên hệ với ông Quentin Guiraud, qguiraud@zannier.com

TUYỂN DỤNG

Nếu muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi tại Việt Nam, vui lòng gửi email đến hrm@baisanho.com

LIÊN HỆ

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ tới.